Інноваційна та експериментальна діяльність

/Files/images/512x512bb.jpg Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 201 м. Києва – експериментальний заклад всеукраїнського рівня з проблеми: «Виховання в учнів початкової школи відповідального ставлення до власного здоров’я», в основі якого – системний підхід по формуванню культури здоров’я молодшого школяра, свідомого ставлення до збереження та зміцнення власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Розвитку творчих здібностей, формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, збереженню та зміцненню здоров’я сприяє робота педагогів школи у міжнародному інноваційному проекті гармонійного розвитку дитини «Піснезнайка». Цей проект грунтується на діяльнісному підході до навчання та виховання, сучасних дослідженнях нейропедагогіки, яка пропагує врахування природних особливостей розвитку дітей та їхніх вікових можливостей в навчальному процесі, це навчання в грі з використанням співу та рухової активності.

Одним із варіантів таких освітніх технологій є науково-педагогічний проект «Росток», в основу якого покладено діяльнісний підхід до навчання та виховання. Діяльнісний підхід дає змогу нашим педагогам організувати творчу діяльність учнів в межах кожного навчального предмету, інтегруючи їх в цілісну систему: спостереження, досліди, самостійний пошук інформації; спеціальні вправи на розвиток уяви та літературної творчості (складання невеликих казок, оповідань про навколишній світ, поетичні вправи, інші вправи з розвитку мовлення); вправи з моделювання, конструювання об’єктів та явищ навколишнього світу.

Сутність науково-педагогічного проекту «Інтелект України» полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі.

Відповідно до основних положень Концепції профільного навчання, старша школа в нашому закладі є профільною та надає старшокласникам право обирати профіль навчання. Проте всім відомо: деякі предмети, що визначені як профільні в старших класах, неможливо опанувати на належному рівні за два роки.

Ось чому, починаючи з 8-го класу, в нашій школі відкрито класи допрофільної підготовки з поглибленим вивченням природничих наук, створено біолого-фізичний (медичний) профільний клас на базі 10 класу.

Адже вже три роки створено та успішно функціонує навчально-науково-виробничий комплекс у складі: «Київський національний медичний університет імені О.О. Богомольця – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 201», наша школа є експериментальних закладом регіонального рівня з проблеми: «Допрофесійна та допрофільна підготовка учнів в медичних профільних класах та класах з поглибленим вивченням природничих наук в умовах співпраці загальноосвітнього навчального закладу, вищого навчального закладу та закладу охорони здоров’я», що дозволило не тільки використовувати навчально-наукову, методичну базу університету, допомога в роботі МАН, але й залучити науковців до викладання фахових факультативів, проведення тестування з діагностики фізичних, медичних та психофізіологічних особливостей учнів, організації просвітницької роботи з учнями, педагогами та батьками.

А багаторічна співпраця з практичною медициною, зокрема з КМДКЛ № 2 (40 років - навчальні заняття для дітей, що знаходяться на довготривалому лікуванні) дозволяють не тільки організувати практичні заняття учнів профільних медичних класів ( на базі лікарні працює гурток «Юний медик»), але й залучити лікарів до діагностичної та просвітницької роботи в закладі.


/Files/images/2404182.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 0

Фотогалерея

Адміністратор сайту - вчитель школи Чусов С.Є.

Дата останньої зміни 03 Жовтня 2022

Цей сайт безкоштовний!